ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการซื้อขายบางส่วนใน TFEX   สิ่งที่ผู้ลงทุนควรทราบ:

แก้ไขล่าสุด : 26 เม.ย. 2566 17:15

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบซื้อขายใหม่ 
สิ่งที่ผู้ลงทุนควรทราบ:
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการซื้อขายบางส่วนใน TFEX จากการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ 8 พ.ค. 66 นี้

เกณฑ์การซื้อขายและรายละเอียดทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบซื้อขายใหม่
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
 https://setga.page.link/HXSx9XyGKQQhDidz7

 

และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://media.set.or.th/set/Documents/2023/Apr/Overnight_order_and_Bait_TH.pdf