บริการออนไลน์

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ช้อปดีมีคืน
ช้อปดีมีคืน 2566
ลูกค้าสามารถนำใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากบริษัทเพื่อไปหักลดหย่อนภาษี 
โดยต้องเป็นรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : เงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด 

สามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานชำระราคา  โดยจะจัดส่งเอกสารทางอีเมลเท่านั้น

ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบกำกับภาษี
1. เข้าเว็บไซต์คิงส์ฟอร์ดและล็อกอินเข้าสู่ระบบ
2. เข้าเมนู และเลือก "ข้อมูลการลงทุนลูกค้า"
3. เลือก "ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์" และระบุช่วงเวลา