การฝากหลักประกันและการโอนเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

เปรียบเทียบช่องทางการฝากหลักประกันและโอนเงิน

ช่องทาง ธนาคารที่ใช้บริการได้ การนำฝากหลักประกันแบบ Real-time ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
Cash Online SCB, KBANK, BBL บริษัทรับผิดชอบ
ATS SCB, KBANK, BBL, TBANK,
BAY,UOB, KTB, TMB, LH
บริษัทรับผิดชอบ
Internet, Application SCB, KBANK, BBL, TBANK,
BAY,UOB, KTB, TMB, LH
ลูกค้าชำระกับทางธนาคารโดยตรง
(ถ้ามี)
Bill Payment SCB, KBANK, BBL, TBANK,
UOB, TMB, LH
ลูกค้าชำระกับทางธนาคารโดยตรง
(ถ้ามี)
BAHTNET SCB, KBANK, BBL, TBANK,
BAY,UOB, KTB, TMB, LH
ลูกค้าชำระกับทางธนาคารโดยตรง
รายการละ 250 บาท