บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ซื้อขายหน่วยลงทุน

เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า เพิ่มทางเลือก ประหยัดเวลา และการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธภาพ
 

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เปิดบริการให้นักลงทุนทั่วไป (ทั้งที่มี หรือไม่มีบัญชีซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)  สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทย ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)


โดยปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (Selling Agent) ให้กับบริษัทจัดการกองทุนต่างๆ ได้แก่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)