บริการออนไลน์

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

Easy E-Receipt 2024

 easy e-Receipt 2567
ลูกค้าสามารถนำใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากบริษัทเพื่อไปหักลดหย่อนภาษี 
โดยต้องเป็นรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.set.or.th/th/about/setsource/insights/article/418-easy-e-receipt

หมายเหตุ : เงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด 

สามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานชำระราคา  โดยจะจัดส่งเอกสารทางอีเมลเท่านั้น

ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบกำกับภาษี
1. เข้าเว็บไซต์คิงส์ฟอร์ดและล็อกอินเข้าสู่ระบบ
2. เข้าเมนู และเลือก "ข้อมูลการลงทุนลูกค้า"
3. เลือก "ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์" และระบุช่วงเวลา