บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

การซื้อขายออนไลน์ (Online Trading)

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ต้องการบริการลูกค้าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และช่วยให้การตัดสินใจของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีบริการที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า คือ การซื้อขายออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่  www.kingsfordsec.com ทำให้สะดวกรวดเร็ว และส่งคำสั่งซื้อขายได้ตลอด อีกทั้งยังติดตามราคาความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์แบบ Real time ผ่านหน้าจอที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถดูข้อมูลติดตามสภาวะตลาดและทำรายการซื้อขายออนไลน์ผ่านทาง iPad, iPhone และ Smart Phone อื่นๆได้ทันที เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสในการลงทุนแม้แต่วินาทีเดียว