บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


เพื่อนำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Silver Futures, Single Stock Futures, Oil Futures และ Sector Index Futures

สำหรับ Single Stock Futures นั้น บริษัทฯ เปิดให้บริการการซื้อขายในแบบ Block Trade (การซื้อขายรายใหญ่) ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางหาโอกาสทำกำไรและบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น