มุมความรู้ Highlight

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

SBL

ไปยังหน้า :
1/2 หน้า
ก่อนหน้า
ถัดไป

16/06/2563

ตอนที่ 18 สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้ยืม (Lender)

15/06/2563

ตอนที่ 17 ขาย short ไปแล้ว จะซื้อคืนทำยังไง?

15/06/2563

ตอนที่ 16 มารู้จักเงื่อนไขในการขาย short กันเถอะ

15/06/2563

ตอนที่ 15 จะขาย short ทำอย่างไร

15/06/2563

ตอนที่ 14 โอ๊ย...โดน Call/Force

15/06/2563

ตอนที่ 13 ยืมหุ้นไปแล้ว จะเสียค่าธรรมเนียมกี่วันกันนะ

15/06/2563

ตอนที่ 12 ค่าธรรมเนียมการยืม คิดยังไงกันนะ

15/06/2563

ตอนที่ 11 จะยืมหุ้นเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

15/06/2563

ตอนที่ 10 อยากยืมหุ้น ยืมได้นานเท่าไหร่

15/06/2563

ตอนที่ 9 หุ้นถูกยืมไป แล้วอยากขายหุ้น ทำยังไงดี?