ร่วมงานกับเรา

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

รับสมัครด่วน

ตำแหน่งงาน

1/1 หน้า
ก่อนหน้า
ถัดไป

รับสมัครด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สายวาณิชธนกิจ(Investment Banking Analyst ) หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง

2.จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปสาขาการเงิน/ เศรษฐศาสตร์ / การบัญชี

3.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์, วาณิชธนกิจ, การเงินและการธนาคาร

4.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานดี

7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้ดี

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210
E-Mail: Jettjaroen.hw@kfsec.co.th

คุณโสภัคค์ บุญมานะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211
E-Mail: sopak.bo@kfsec.co.th

รับสมัครด่วน ตำแหน่ง ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประจำสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา

คุณสมบัติ    
1. เพศชาย/หญิง 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน/ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรักในงานบริการ
5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดีจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@kfsec.co.th 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@kfsec.co.th