อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่15 เดือนกันยายน2565

แก้ไขล่าสุด : 13 ก.ย. 2565 11:14

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีผลตั้งแต่วันที่15 เดือนกันยายน2565